2010. április 16-án 10:00-12:00 között tartott a PTSz elnökségi ülést. Itt találhatók az elnökség határozatai.

Read More

2010. április 16. 10:00 elnökségi ülés határozatai

E/I/1/2010 határozat:

1.§ A Pest megyei Természetbarát Szövetség minden tagegyesülete 2010-ben éves, egyszeri 10.000 Ft támogatást igényelhet és kaphat tagi jogviszonya alapján.

2.§ Az elnökség döntése alapján 2011-ben igényelhető támogatás igénybevételének feltételei, mértéke a következők szerint kerül szabályozásra:

A Pest megyei Természetbarát Szövetség egyesületeit tagsági jogviszonyuk és a szövetségben regisztrált taglétszámuk arányában éves támogatásban részesíti.

 1. A PTSz elnökségének határozata alapján a támogatásra jogosult egyesületek 6.000 Ft / év tagsági jogviszony alapján járó támogatásban részesülnek.
 2. A támogatás megítélésének időpontja tárgyév utolsó negyedévét követő hónap.
 3. A támogatást igényelheti minden természetbarát egyesület (szakosztály), aki a támogatás megítélésének napján teljesíti a következő feltételeket:
  1. Tárgyévben a PTSz rendes tagja;
  2. Amennyiben a tárgyévet megelőző évben már tag volt, akkor a tárgyévben legalább 10 szövetségben regisztrált taggal rendelkezik;
  3. Amennyiben az egyesület a tárgyévet megelőző két évben sem rendelkezett a b. pont szerinti taglétszámmal, azoknál a b. pont helyett elégséges feltétel, hogy a tárgyévet megelőző két évben a regisztrált tagok létszáma nem csökkent.
  4. Tárgyévben belépő egyesület (ahol a b., c. pontok nem alkalmazható) a jogosultság feltétele, hogy a tárgyévben legalább 10 szövetségben regisztrált taggal rendelkezik.
 4. A támogatás mértéke:
  1. A 3. pont szerint jogosult egyesületek az 1. pontban leírt tagsági jogviszony alapján támogatásban részesülnek;
  2. A a) pont szerint kiosztott támogatási keretösszeg 100%-ának megfelelő összeget az egyesületek között regisztrált taglétszámuk alapján oszt ki a szövetség;
 5. A támogatás igénybevételének módja:
  1. A támogatás összegéről a szövetség értesíti minden tagját, aki jogosult. Az értesítésben szerepel a tárgyévre nyújtott támogatás mértéke, kiszámításához használt adatok (taglétszám), valamint a támogatás felvételének és elszámolásának szabályai;
  2. Az egyesület nem köteles a támogatást igénybe venni, de a támogatási összeget csak a tárgyévben használhatja fel (következő évre nem átvihető).
  3. A támogatás nem átruházható.
 6. A támogatás elszámolási módja:
  1. Adószámmal rendelkező egyesületek a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő számviteli bizonylat ellenében a támogatási összeget átvehetik, átutaltathatják egyesületük banki folyószámlájára;
  2. Adószámmal nem rendelkező egyesületek esetén a szövetség nevére, címére kiállított számviteli bizonylatokkal számolhatnak el, évente legfeljebb kétszer.

E/I/2/2010 határozat:

A Pest megyei Természetbarát Szövetség technikai munkáinak koordinációját, a szövetség országos szövetségben való technikai munkabizottsági képviseletét Borgulya Gizella látja el.

E/I/3/2010 határozat:

A Pest megyei Természetbarát Szövetség 2010. május 2-ig beadandó Pest megyei Önkormányzat által kiírt, Kiemelt Pest Megyei Sportesemény támogatására szóló pályázaton valamennyi egyesület által jelzett sporteseményt elindítja, amelyhez az egyesületek a megfelelő formai követelményeknek eleget tévő költségvetés, kiírást leadják, valamint a pályázott összeg a kiírásnak megfelel.