A Pest Megyei Természetbarát Szövetség (továbbiakban: PTSZ) Pest megye természetjáró (gyalogos, kerékpártúrázó, vízitúrázó, hegymászó) tevékenységet folytató szakosztályainak, egyesületeinek, diák sportegyesületeinek önkéntes tagság alapján szerveződött, bejegyzett társadalmi szervezete. Szövetségünk a Magyar Természetbarát Szövetség (MTSZ) önálló megyei szervezete. Pest megyében 15 településen, ezenkívül Budapesten vannak szakosztályaink. Taglétszámunk 2007-ban 735 fő volt. Szervezünk az egész megyére és országosan meghirdetett eseményeket, ezenkívül aktívan részt veszünk az MTSZ munkájában, programjaiban is.  A Pest Megyei Sportszövetségeknek alapító tagjai vagyunk, velük szoros együttműködésünk van, használjuk helyiségeit, intézik pénzügyeinket.

A PTSZ célja

A természetjárás útján elősegíteni az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet védelmét, ehhez a feltételek biztosítását. Ennek részleteti Alapszabályunk rögzíti.

Egy kis történelem

A PTSZ 1951-ben alakult Both Imre elnökletével. 1952 és 56 között a PTSZ elnöke Kovács Ottó, főtitkára Mayer Géza volt. Kovács Ottó 1957-ben bekövetkezett halála után az elnöki tisztet Thoma Ferenc látta el. A szövetség elnöke 1961-ben Mayer Géza lett, aki nagy lelkesedéssel ezt a feladatát 30 évig végezte. Nevéhez fűződik a Pest megye turistája és a „10 megye 100 nevezetessége” túramozgalom beindítása. További rekordidőt töltött el a vezetőségben Szőke István (1961 és 1985 között volt a PTSZ főtitkára, jelenleg tiszteletbeli elnökségi tag) és Jenei István, aki a Túrabizottság vezetője, majd a PTSZ alelnöke volt 2004-ben bekövetkezett haláláig.

1991-ben a tisztújító közgyűlés Georgiades Gábort választotta meg elnöknek. Rendkívül színes egyéniségével, állandó tenniakarásával, munkabírásával mindenki szeretetét kivívta magának, ő volt mindenki „Maci”-ja. Beindította a „9 megye 99 nevezetessége” túramozgalmat, hosszú évekig az Magyar Természetbarát Szövetség alelnöke is volt. 2004-ben a halál elragadta tőlünk. A feladatokat megbízott elnökként Georgiades Gáborné  vette át.

A 2005. március 25-én lezajlott tisztújító közgyűlés Notter Bélát választotta meg elnöknek. Nevéhez fűződik a Pest megyei Piros túramozgalom, melynek folyamatos mozgatórugója, motorja volt. 2009. márciusától Dobos Csaba lett az elnök. A PTSz 2010. évi közgyűlése Ziaja Zsoltot választotta meg elnöknek, aki 2011. márciusáig töltötte be ezt a pozíciót. 2011 márciusától 2017 márciusáig  Zsembáné Trencsényi Gizella Zsuzsanna volt a Pest Megyei Természetbarát Szövetség elnöke. A 2017 tavaszi tisztújító közgyűlésen az addigi elnök nem indult újra, a megye új természetbarát vezetője az addig titkári feladatokat ellátó Bognár Márta lett.